×

Web orri honek berezko eta kanpoko cookiak erabiltzen ditu. Orrian jarraituz gero bere erabilera onartzen duzula ulertuko dugu.

Patologia Digestiboaren
Euskal-Nafarro Elkartea

Ikerketarako diru-laguntzak

SVNPD-AREN IKERKETA PROIEKTUETARAKO DIRU-LAGUNTZETARAKO ARAUDIA

Patologia Digestiboaren Euskal-Nafarro Elkarteak (SVNPD) urtero diru-laguntza bat eskainiko du ikerketa klinikoak finantziatzeko, hurrengo puntuen arabera:

1. Deialdiaren helburua.

Deialdi honen helburua interés zientifikoa duten Patologia digestiboaren esparruan jatorrizko ikerketa proiektu berriak sustatzea da.

2. Eskatzaileak.

2.1. Diru-laguntza hospitaletara, unibertsitatera edo estatuko ikerketa gune ofizialetara  lotuta dauden goi mailako titulatuei zuzenduta dago.

2.2. Ikertzaile nagusia SVNPD-aren kide izan edo egin beharko da eskatzerako orduan.

2.3. Aurten hasteko asmoa duten  eta  beste diru-laguntzarik eskatu ez  dituzten proiektuak eskatu dezakete laguntza hau.

3. Araudi eta legedia.

3.1. Proiektuek Helsinki-ko Adierazpenena, Europako batzordearen giza eskubide eta biomedikuntzaren hitzarpena, giza genomaren eta giza eskubideen UNESCO-aren Adierazpen Unibertsalen eta Espainiako bioetikarako legedia bete beharko ditu.

3.2. Ikerketa klinikoek edo giza jatorria duten laginen erabilerarako baimena lortu beharko dituzte proiektuek, indarrean dagoen legediaren arabera.

3.3. SVNPD ez da proiektuaren jabe izango. Ikertzaileak bere emaitzak argitaratu ahal izango ditu nahi izanez gero.

4. Epaimahaia.

4.1. SVNPD-aren Zuzendaritza batzordeak legealdi bakoitzaren hasieran izendatutako Komite Zientifikoak eratuko du epaimahaia. Epaimahaia arloko profesional ospetsuez osatuko da.

4.2. Epaimahaiko kideek zuzen edo zeharka egin dezakete lan diru laguntza honi hautagai diren proiektuetan baina ezin izango dute baluatu (ez aukeraketa ezta memoriei bidez egindako segimenduari ere).

 

5. Ebaluaketa eta erabakia.

5.1 Aurkeztutako proiektuak honako irizpedeen arabera ebaluatuko dira: a) Konbokatoria honetan azaldutako helmugei  moldatutako proposamenak; b) Garrantzi zientifikoa; c) Praktika klinikoan duen eragina; d) Proposamenaren bideragarritasuna; e) Proposaturiko ikerketaren ezaugarri etikoak; f) Proposatutako helburua baliabide ekonomikoei egokitzea; g) Ikertzaile taldearen esperientzia gaiari buruz.

5.2 Epaimahaiak, aurreko puntuaetan oinarrituta, urte bereko SVNPD-aren bileran aurkeztuko diren 4 proiektu onenak aukeratuko dituzte. Epaimahai horren aukerak apelazinak izango dira.

5.3. Proiektuak aurkezteko epea 2019 azaroaren 15-an bukatzen da. 4 finalistei buruzko epaia 2019-ko azaroaren 15-ean ezagutzera emango da. SVNPD-aren urteroko bileran ezagutzera emango da proiektu irabazlea, bakoitzaren komunikazioak entzun eta gero.

5.4 Epaimahaiaren iritziz proiektu guztien artean gutxienezko kalitatea betetzen duen bakar bat ere ez balego, Diru-laguntza esleitu gabe utz daiteke.

6. Laguntzaren ordainketa eta justifikazioa.

6.1 Diru-laguntzen zenbatekoa entitate onuradun edo kanpoko datu analisi eta koaderno bilketarako empresa/instituzioei emango zaie.

6.2 Zenbateko honi emateko orduan Espainian indarrean dauden betebehar fiskalak aplikatuko zaizkio, gaur egun hurrengoak dira: IRPF-aren atxikipena (hau ez da elkarteetara aplikatzen) eta dagokien IVA-ren ehunekoa.

6.3. Diru-laguntzaren gauzatzea memoria zientifiko eta ekonomikoan idatzita dagoenarenkin ados eta egin den lanaren justifikazioarekin egingo da.

6.4 Ezingo dira inoiz SVNPD-arekin lotu proiektuaren ikertzaileak kontratatutako bekatariak eta ezin izango dira ere SVNPD-aren langiletzat hartu.

6.5. Ezin dira SVPND-aren izenean akordioak egin, ezta Elkartearen izena erabili promozionatzeko helburuarekin.

6.6 SVNPD-ek izendatutako pertsonala subentzionatutako eskaerari buruzko edozein informazio eskuratu eta egiaztatu ahal izango du.

7. Emaitzak.

7.1. Gehienez 2 urteko iraupena izango du bekatutako proiektuak.

7.2. Diru-laguntza eman eta geroko SVNPD-aren urteroko bileran Urteroko Memoria aurkeztuko du (2 urteko proiektua bada) edo Azkeneko Memoria (urte beteko proiektua bada). 2 urteko proiektua bada hurrengo bileran Azkeneko Memoria presentatuko da (hau da, diru-laguntza jaso eta bi urte geroago).

7.3. Azkeneko Memoria eta Urterokoarekin batera proiektuaren ondorioz kongresuetan egindako aurkezpenen eta aldizkarietan azaldutako aipamenen berri eman beharko da.

7.4. Urteroko Memoria eta Azkeneko Memoria komite zientifikoaren bidez ebaluatuko dira, dokumentu honetan eskatutako irizpideak betetzen direla eta, beraz, diru-laguntza jasotzen jarraitzea merezi duen baloratu dezan.

8. Diru-laguntzaren zenbatekoa.

8.1. Diru-laguntzaren zenbatekoa 6.000 €-koa izango da.

8.2. Diru laguntza hiru zatitan banatuko da: 3.000€ irabazteko orduan, 1.500€ hurrengo urtean SVNPD-aren urteroko bileran Urteroko Memoria aurkeztean eta falta diren 1.500 euro hurrengo urtean, bileran Azkeneko Memoria aurkeztu eta gero. Urte beteko proiektua izanez gero hurrengo urtean Azkeneko Memoria aurkeztean jasoko dira beste 3.000€-ak.

8.3. Diru laguntza ematen duen Komite Zientifikoak (epaimahaiak) Urteroko eta Azkeneko Memoriak ebaluatuko dituzte. Ebaluazio hau, egindako lana proiektuarekin bate ez etortzeagatik, negatiboa balitz falta den zenbatekoa ez litzateke emango.

9. Beharrezko dokumentazioa.

Ikerketa proiektuaren Memoria.

Garpen protokoloa hurrengo puntuekin: 1) Hitzaurrea; 2) Material eta metodoak; 3) Emaitzak; 4) Eztabaida; 5) Bibliografia (4 FOLIO GEHIENEZ).

Ikertzaile nagusiaren kurrikulum vitae-a.

Proiektuarentzat beste laguntzarik ez jasotzeko konpromezua aldarrikatzen duen deklarazio epaitua (datu pertsonal, zigilu eta NAN-arekin).

Eskaerak info@congresosxxi.com email-era bidali behar dira 2019-ko Azaroaren 15-arte.