Patologia Digestiboaren
Euskal-Nafarro Elkartea

Ikerketarako diru-laguntzak

SVNPD-AREN IKERKETA PROIEKTUETARAKO DIRU-LAGUNTZETARAKO ARAUDIA

Patologia Digestiboaren Euskal-Nafarro Elkarteak (SVNPD) urtero diru-laguntza bat eskainiko du ikerketa klinikoak finantziatzeko, hurrengo puntuen arabera:

1. Deialdiaren helburua.

Deialdi honen helburua interés zientifikoa duten Patologia digestiboaren esparruan jatorrizko ikerketa proiektu berriak sustatzea da.

2. Eskatzaileak.

2.1. Diru-laguntza hospitaletara, unibertsitatera edo estatuko ikerketa gune ofizialetara  lotuta dauden goi mailako titulatuei zuzenduta dago.

2.2. Ikertzaile nagusia SVNPD-aren kide izan edo egin beharko da eskatzerako orduan.

2.3. Aurten hasteko asmoa duten  eta  beste diru-laguntzarik eskatu ez  dituzten proiektuak eskatu dezakete laguntza hau.

3. Araudi eta legedia.

3.1. Proiektuek Helsinki-ko Adierazpenena, Europako batzordearen giza eskubide eta biomedikuntzaren hitzarpena, giza genomaren eta giza eskubideen UNESCO-aren Adierazpen Unibertsalen eta Espainiako bioetikarako legedia bete beharko ditu.

3.2. Ikerketa klinikoek edo giza jatorria duten laginen erabilerarako baimena lortu beharko dituzte proiektuek, indarrean dagoen legediaren arabera.

3.3. SVNPD ez da proiektuaren jabe izango. Ikertzaileak bere emaitzak argitaratu ahal izango ditu nahi izanez gero.

4. Epaimahaia.

4.1. SVNPD-aren Zuzendaritza batzordeak legealdi bakoitzaren hasieran izendatutako Komite Zientifikoak eratuko du epaimahaia. Epaimahaia arloko profesional ospetsuez osatuko da.

4.2. Epaimahaiko kideek zuzen edo zeharka egin dezakete lan diru laguntza honi hautagai diren proiektuetan baina ezin izango dute baluatu (ez aukeraketa ezta memoriei bidez egindako segimenduari ere).

5. Ebaluaketa eta erabakia.

5.1. Aurkeztutako proiektuak irizpide hauetan oinarrituta ebaluatuko dira: garrantzi zientifikoa eta originaltasuna, praktika klinikoan izango duen inpaktua, diseinuaren eta planteatutako helburuen kalitatea, ikerketaren gogoeta etikoak, finantza-baliabideak proposatzen diren helburuetara egokitzea eta proiektuaren bideragarritasuna (ikus ebaluazio-orria).

5.2. Epaimahaiak, aurrez deskribatutako irizpideak ebaluatuta, urte bereko SVNPDren Bileran aurkeztuko diren 3 proiektu onenen hautaketa egingo du. Epaimahai horren erabakiak apelaezinak izango dira.

5.3. Proiektuak aurkezteko epea SVNPDren Urteko Bilera baino hilabete lehenago amaituko da (2023ko urriaren 23an). 

5.4 Epaimahaiak 3 proiektu finalistei buruz hartutako erabakiaren berri SVNPDren Urteko Bilera baino 10 egun lehenago emango da.

5.5 Epaimahaiaren azken erabakia SVNPDren Urteko Bileran jakinaraziko da, bertan aurkeztutako proiektu finalisten komunikazioak ebaluatu ondoren.

5.6. Bekara aurkeztutako proiektuetako batek ere ez baditu betetzen epaimahaiaren irizpidearen arabera eska daitezkeen kalitate-irizpideak, beka hutsik geratu dela deklaratu ahal izango da.

6. Laguntzen ordainketa eta justifikazioa.

6.1. Bekaren laguntzen zenbatekoa erakunde onuradunen edo kanpoko enpresen/erakundeen alde libratuko da, datuak biltzeko eta estatistikoki aztertzeko koadernoak prestatzeko.

6.2. Zenbateko horri aplikatuko zaizkio beka ordaintzen den egunean Espainian indarrean dauden zerga-xedapenak.

6.3. Proiektuaren memoria zientifikoan eta ekonomikoan deskribatutakoaren eta egindako lanaren justifikazioaren arabera gauzatuko dira laguntzak.

6.4. Ikertzaileak proiektuari esleitutako balizko bekadunen kontratuak ezin izango dira Euskal Herriko Sozietatearekin lotu, eta ezingo dira izan Euskal Herriko Sozietateko enplegatutzat hartutako bekadunak.

6.5. Ezin da akordiorik egin Euskal Herriko Sozietatearen izenean, ezta sozietatearen izena sustapen-helburuetarako erabili ere.

6.6.  Esleitutako Euskal Herriko Sozietateko langileek informazioa eskatu eta diruz lagundutako eskabidearekin zerikusia duen edozein alderdi egiaztatu ahal izango dute.

7. Emaitzak.

7.1. Beka jaso duen proiektuak gehienez 2 urteko iraupena izan beharko du.

7.2. Beka eman ondorengo SVNPDren urteko bileran, Urteko eta Azken Memoria aurkeztuko da (2 urteko proiektua bada), edo Azken Memoria (urtebeteko proiektua bada).

7.3. Urteko eta amaierako memoriarekin batera, ikerketa-proiektutik sortu diren kongresu eta aldizkarietako aurkezpenak erantsi beharko dira.

7.4. Batzorde Zientifikoak ebaluatuko ditu Urteko Memoria eta Azken Memoria, eta baloratuko du dokumentu honetan deskribatutako oinarrietan eskatutako irizpideak betetzen diren, beka hori jasotzen jarraitu ahal izateko.

8. Bekaren zenbatekoa.

8.1. Bekaren zenbatekoa, guztira, 6.000 eurokoa izango da.

8.2. Bekaren zenbateko osoa hiru zatitan banatuko da: 3.000 €, ematen denean; 1.500 €, SVNPDren urteko bileran urteko memoria aurkeztu eta hurrengo urtean; eta gainerako 1.500 €, beka eman eta bi urtera, azken memoria urteko bileran aurkeztu ondoren. Urteko proiektua bada, beka lortu ondorengo urteko bileran aurkeztuko da amaierako memoria, eta gainerako 3.000 euroak jasoko ditu.

8.3. Zuzendaritza Batzordeak Urteko eta Amaierako Memoriak ebaluatuko ditu. Egindako lana proiekturako aurreikusitako garapenera ez egokitzeagatik ebaluazio negatiboa egiten bada, jasotzeke dagoen ekarpen ekonomikoa bertan behera utziko da.

9. Beharrezko dokumentazioa.

Ikerketa-proiektuaren memoria.

Garatutako protokoloa: 1) Sarrera; 2) Materiala eta metodoak; 3) Emaitzak; 4) Eztabaida; 5) Bibliografia. (Gehienez 4 orri).

Ikertzaile nagusiaren curriculum vitaea.

- Proiektua finantzatzeko beste laguntzarik jaso ez izanaren zinpeko aitorpena (datu pertsonalak, NANa eta sinadura).

10. Eskabideak formalizatzea.

Eskabideak SVNPDko Idazkaritza Teknikora bidali behar dira, info@congresosxxi.com helbide elektronikora, 2023ko urriaren 23 baino lehen.

Zuzen jaso dela egiaztatzen duen erregistro-zenbaki bat jaso beharko du. Jasoko ez bazenu, zure eskaera ez da jaso eta, beraz, ez da ebaluatuko oraingo deialdian.

11. Ahozko aurkezpena.

Finalista geratu diren bekak SVNPDren Urteko Bileran aurkeztuko dira, gaztelaniaz eta modu presentzialean.

Hizlariak kongresuan izena emanda egon beharko du. Hala ez bada, proiektua azken ebaluaziotik kanpo geratuko da.

Ikerketa-beka aurkezteko gehieneko denbora 7 minutukoa izango da (5 minutu azaltzeko eta 2 minutu galderetarako).

SVNPD-en, norberaren eta hirugarrenen cookie-ak erabiltzen ditugu dena ondo dabilela ziurtatzeko. Informazio gehiago nahi izanez gero, bisitatu gure cookien politika. Cookie guztiak onar ditzakezu "onartu" botoia sakatuta, edo zure aukera pertsonalizatu dezakezu, KONFIGURATU EDO BAZTERTZEKO AUKERA SAKATUTA..